Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty:

My, czyli AGNIESZKA SIELSKA EXPORT-IMPORT, AGENCJA MODY LCM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 13, NIP 7312084542, dostępni pod nr telefonu: +48 42 278 20 40, e-mail: biuro@agencjamodylcm.pl, zwani również administratorem danych osobowych.

Ty, nasz Klient lub inna osoba fizyczna, z którą będziemy zawierać i realizować umowę lub umowy sprzedaży zawierane na odległość, z którą będziemy prowadzić korespondencję z wykorzystaniem takich kanałów komunikacji jak formularze kontaktowe na naszych stronach internetowych, poczta elektroniczna, sieci społecznościowe, wiadomości SMS, połączenia telefoniczne i telekonferencyjne, komunikatory internetowe i inne kanały komunikacji, której na podstawie wyrażonej zgody będziemy wysyłali informacje marketingowe naszych produktów i usług.

Inspektor ochrony danych / Specjalista ds. danych osobowych

Po przeprowadzonej analizie na podstawie art. 37 RODO, nie stwierdziliśmy obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych, niemniej jednak przykładamy ogromną wagę do bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, więc wyznaczyliśmy specjalistę, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Tobie w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: biuro@agencjamodylcm.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 600 202 275.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

Prawa i obowiązki, dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w w/w celu ma charakter dobrowolny i nie jest wymagane a ich nie podanie nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami, jednakże jeżeli ich nie podasz, nie będziemy mogli zrealizować żadnego z powyższych celów.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: możesz żądać dostępu do treści swoich danych, żądać byśmy je sprostowali, ograniczyli przetwarzanie lub je przenieśli. Masz także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo żądania byśmy usunęli Twoje dane oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie przed jej cofnięciem. Pamiętaj, że przykładamy ogromną wagę do bezpiecznego przetwarzania Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane, naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu, danych osobowych w związku z realizacją przez nas w/w celów, wyłącznie na podstawie pisemnie zawartych umów i na nasze wyraźne polecenie.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo jak długo zobowiązani będziemy do ich przetwarzania przez przepisy prawa, aż istnieć będzie po naszej stronie uzasadniony cel dla ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż 6 lat lub do chwili realizacji Twojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania usunięcia danych.

Tą informacją realizujemy nasz obowiązek prawny i nie wymaga ona żadnego Twojego działania.